Kontakt

Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna D R O M A

AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin

e-mail: droma@onet.eu

tel. +48 62 747 31 61
fax +48 62 747 34 54

Prezes Zarządu tel. +48 602 151 056

Sekretarz Zarządu tel. +48 609 730 301

KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610

 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610