Wsparcie i promocja polskich producentów na rynku krajowym i zagranicznym - Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia DROMA [video]

Branża potrzebuje nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn. Staramy się jako polscy producenci sprostać tym wyzwaniom, wyzwaniom - które wyznacza również trend światowy. Na targach DREMA są liderzy światowi, jeśli chodzi o dostawców technologii, dostawców maszyn i narzędzi do obróbki drewna. I żeby sprostać tym wyzwaniom, sprostać konkurencji, my też musimy się rozwijać, musimy patrzyć w przyszłość, wdrażać w naszych firmach najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne - Andrzej Półrolniczak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi Do Obróbki Drewna DROMA na targach DREMA 2017 w Poznaniu.

Wstecz

 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610