Cele szczegółowe projektu

Cele szczegółowe:

  • Opracowanie serwisu internetowego zawierającego rozwiązania dla MŚP sektora mechanicznego, wspomagające ocenę pod względem bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach, a także maszyn które one wytwarzają
  • Dostarczenie wskazówek dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa do maszyn, zarówno podczas ich projektowania jak i użytkowania
  • Wzrost bezpieczeństwa pracy i produkowanych wyrobów
  • Szczegółowe i jasne zdefiniowanie i klasyfikacja kosztów ponoszonych dla zapewnienia bezpieczeństwa
  • korzyści z użytkowania opracowanych narzędzi
 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610