Jednostki finansujące i czas trwania projektu

  • Jednostki finansujące: CORNET, poprzez:

–    Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AiF) (D) and

–    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (PL)

  • Czas trwania projektu: 01.10.2013 - 31.12.2015
 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610