Cele i zadania Stowarzyszenia

 1. Podejmowanie problemów gospodarczych, handlowych, technicznych
  i naukowych w dziedzinie pozyskiwania, przerobu i obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
 2. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie informacji, marketingu i podnoszenia jakości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Wspieranie członków w zbieraniu, opracowywaniu i wymianie informacji: marketingowych, krajowych i zagranicznych.
 2. Organizowanie wzajemnej wymiany informacji w zakresie nowych technik produkcji, zarządzania i stosowania systemów zapewnienia jakości , ochrony środowiska naturalnego i pracy.
 3. Opracowywanie wytycznych, wyjaśnianie przepisów i norm i ich dostosowywanie do międzynarodowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i jakości technicznej wyrobów.
 4. Wspieranie członków w zakresie ochrony osiągnięć naukowo-technicznych jak i doradztwo w zakresie zawierania umów licencyjnych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją itp.
 5. Organizowanie wspólnie wystaw krajowych i zagranicznych oraz innych form promocji wyrobów.
 6. Organizowanie konferencji, narad, spotkań, pokazów, wyjazdów szkoleniowych.
 7. Współpracę z zagranicznymi producentami i organizacjami w zakresie rozwoju techniki, wspólnej produkcji i kooperacji produkcyjno-usługowej.

Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność wydawniczą dla celów   informacyjnych, szkoleniowych i promocji techniki.

 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610