WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA  aktywnie włącza się w promocję i reprezentację firm członkowskich poprzez udział w renomowanych wydarzeniach oraz spotkaniach branżowych.

TARGI MASZYN I NARZĘDZI DO OBRÓBKI DREWNA DREMASILESIA

DremaSilesia to największe branżowe targi regionalne, skupiające liderów rynku z kompleksową ofertą dopasowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z branży obróbki drewna z regionu południowej Polski. Ekspozycja obejmuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki drewna, dedykowane zarówno małym zakładom rzemieślniczym, jak i dużym fabrykom mebli. Wydarzenie stwarza szansę przedstawienia szerokiej gamy innowacji, co znacząco wpływa na zwiększenie konkurencyjności danej  firmy na rynku, jak również stanowi doskonałe narzędzie do rozszerzenia działań marketingowych i dotarcia do nowych klientów. Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DremaSilesia, pomimo swojego regionalnego charakteru, przyciągają na Śląsk gości nie tylko z Polski południowej, lecz są atrakcyjnym miejscem spotkań biznesowych dla profesjonalistów spoza Polski. Dla wystawców to dobra okazja, aby zaprezentować swój potencjał i nawiązać kontakt z rodzimymi i zagranicznymi kontrahentami.

Najbliższą edycję zaplanowano na 2022 rok.

http://www.dremasilesia.pl/pl/

 

 

MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I NARZĘDZI
DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I MEBLARSKIEGO DREMA

Targi  DREMA, należą do ścisłej czołówki największych wystaw światowych dedykowanych branży obróbki drewna i jako jedyne wydarzenie w Polsce zyskały rekomendację federacji EUMABOIS! DREMA to prestiżowa przestrzeń do prezentacji technologii jutra i rozwiązań dedykowanych obróbce drewna, przemysłowi meblarskiemu i tartacznemu oraz energii z drewna, których uzupełnieniem są maszyny do rozkroju i szycia tkanin, komponenty do produkcji mebli oraz akcesoria meblowe, jak również kleje i lakiery. Według najnowszych danych instytucji targowych, wystawa DREMA plasuje się na 5. miejscu w rankingu najważniejszych światowych ekspozycji, tuż obok niemieckich LIGNA, włoskich XYLEXPO, amerykańskich IWF Atlanta czy chińskich WMF Shanghai. Prestiż poznańskiej ekspozycji podkreśla również fakt, że jako jedyne wydarzenie w Polsce jest obecne na liście 14 światowych wystaw dedykowanych przemysłowi obróbki drewna, oficjalnie popieranych przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS.

Najbliższa edycja zaplanowana jest na 14-17 września 2021.

https://www.drema.pl/pl/

EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA EUMABOIS

EUMABOIS jest europejską organizacją non-profit, której celem jest promowanie europejskiego przemysłu maszyn do obróbki drewna, ochrona jego interesów biznesowych i załatwianie wszelkich spraw mających znaczenie dla jego członków.
Do głównych zadań Federacji Eumabois są kwestie techniczne, marketingowe i prowadzenie uczciwych praktyk w biznesie.. Eumabois odgrywa ważną rolę na rynku międzynarodowym, skupia wykwalifikowanych ekspertów zajmujących się problemami technicznymi i ekonomicznymi oraz tworzy sieć wymiany informacji i interakcji z udziałem najbardziej doświadczonych przedsiębiorców w europejskim biznesie. Członkami Federacji EUMABOIS jest 13 europejskich stowarzyszeń i federacji narodowych branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna oraz 2 firmy członkowskie. Skupiają one poprzez stowarzyszenia narodowe ponad 850 europejskich firm. Członkiem EUMABOIS ze strony Polski jest Stowarzyszenie DROMA. Podstawowymi organami Federacji są Zgromadzenie Ogólne, Rada Zarządzająca i Sekretariat Generalny.
Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem EUMABOIS. Zgromadzenie Ogólne określa kluczową politykę Eumabois. Składa się z delegatów krajowych ze stowarzyszeń krajowych, wspieranych przez ich odpowiednich sekretarzy. Delegatem Polski jest Andrzej Półrolniczak – Prezes Stowarzyszenia DROMA. Zgromadzenie Ogólne zbiera się co najmniej raz w roku w różnych krajach członkowskich. Prezydent EUMABOIS przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu i reprezentuje organizację na wszystkich ważnych wydarzeniach.

http://www.eumabois.com/