TeSaMa

Technical Safety Maintenance System in Mechanical Engineering

Projekt TeSaMa „System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle maszynowym” - to międzynarodowy projekt badawczy zrealizowany przez Stowarzyszenie DROMA we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym - Centralny Instytut Ochrony Pracy, Institute for Management Cybernetics e. V. oraz Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie.

System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle mechanicznym/ TeSaMa - Technical Safety Maintenance System in Mechanical Engineering prezentowany jest na targach branżowych DREMASILESIA - Strefa Bezpieczeństwa Maszyn oraz DREMA.

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego Inicjatywa CORNET.

Celem nadrzędnym projektu jest  wzrost bezpieczeństwa pracy i produkowanych wyrobów.

Głównym celem projektu jest udostępnienie MŚP sektora maszynowego serwisu internetowego, zawierającego szczegółowe narzędzia wspomagające działania związane z oceną bezpieczeństwa technicznego maszyn użytkowanych podczas pracy, z uwzględnieniem produkcji, utrzymania ruchu i logistyki, a także wytycznych do prowadzenia oceny zgodności produkowanych przez te przedsiębiorstwa maszyn. Innowacyjność projektu wynika z faktu, że dobrze znane kwestie oceny zgodności maszyn oraz bezpieczeństwa ich użytkowania jak dotychczas nigdzie nie były rozpatrywane jako powiązane dwie części tego samego problemu: wszystkie wypadki przy obsłudze maszyn powodowane były nieprawidłowościami w konstrukcji maszyn użytkowanych, które jednocześnie są produktami innych przedsiębiorstw. Ponadto wyprodukowana maszyna może być źródłem ryzyka związanego z jej obsługą przez klienta.

Cele szczegółowe:

  • Opracowanie serwisu internetowego zawierającego rozwiązania dla MŚP sektora mechanicznego, wspomagające ocenę pod względem bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach, a także maszyn które one wytwarzają
  • Dostarczenie wskazówek dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa do maszyn, zarówno podczas ich projektowania jak i użytkowania
  • Wzrost bezpieczeństwa pracy i produkowanych wyrobów
  • Szczegółowe i jasne zdefiniowanie i klasyfikacja kosztów ponoszonych dla zapewnienia bezpieczeństwa
  • korzyści z użytkowania opracowanych narzędzi

Jednostki finansując:

CORNET, poprzez:

  • Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AiF) (D) and
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (PL)

Czas trwania projektu: 01.10.2013 - 31.12.2015

Serwis internetowy TeSaMa jest ogólnie dostępny pod adresem: https://tesama.ciop.pl/