O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA zostało zarejestrowane w 1992 r. Stowarzyszenie grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

Koncepcja powołania Stowarzyszenia DROMA zrodziła się w 1991 r. z inicjatywy Andrzeja Półrolniczaka - ówczesnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Jaroma w Jarocinie i była skierowana do wszystkich polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna, które kiedyś funkcjonowały w Zjednoczeniu Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, a następnie w państwowym Zrzeszeniu DROMA.

W początkowym okresie były to cykliczne spotkania w Jaromie dyrektorów wszystkich polskich przedsiębiorstw produkujących obrabiarki i narzędzia do obróbki drewna, poświęcone ocenie sytuacji rynkowej i omówieniu możliwości podjęcia współpracy między tymi przedsiębiorstwami. W większości były to przedsiębiorstwa państwowe, wymagające przeprowadzenia kompleksowych programów restrukturyzacyjnych. W końcu 1990 r. nastąpiło całkowite wstrzymanie kontaktów handlowych na rynkach wschodnich., na których polscy producenci lokowali do 40 % swojej produkcji. Przestał funkcjonować centralny system eksportu i importu obrabiarek. Utrata tradycyjnych rynków zbytu, kryzys na rynku, oraz rosnący import maszyn używanych z krajów Europy Zachodniej, głównie z Niemiec spowodowały, że w 1991 r. kondycja ekonomiczna polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna była bardzo złożona. Sytuacja rynkowa wymagała głębokich i kompleksowych zmian, w tym przede wszystkim przeorientowania strategii marketingowej, by polscy produ­cenci mogli z powodzeniem kon­kurować na rynkach zachodnich. Aby przetr­wać ten trudny okres, konieczne było więc podjęcie wspólnych działań marketingowych i promocyjnych. W końcu 1991 r. wszyscy polscy producenci poparli inicjatywę powołania Stowarzyszenia, grupującego polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. W dniu 2 stycznia 1992 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia DROMA. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia było podjęcie wspólnych działań na rzecz do­stosowania asortymentu polskich obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna do wymagań rynku europejskiego. Cel ten realizowano poprzez wspólną promocję, szkolenia, wspomaganie firm w realizacji programów restrukturyzacyjnych.

Pierwsza wspólna kompleksowa prezentacja oferty członków Stowarzyszenia DROMA miała miejsce podczas targów DREMA w 1992 r. Jednym z ważnych działań w tym okresie było powołanie przez firmy Stowarzyszenia spółki w Niemczech - DROMA GmbH, której głównym zadaniem była pomoc polskim producentom w uzyskaniu znaków bezpieczeństwa - początkowo GS, a następnie CE, które umożliwiły polskim producentom wejście na rynki Europy Zachodniej.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Aktualnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia DROMA są 22 firmy i instytucje związanych z przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna. Wśród członków wspierających są firmy z wieloletnią tradycją produkcji maszyn do obróbki drewna, które działalność zaczynały w drugiej połowie XIX wieku, jak choćby bydgoski FOD, jak i firmy które swoją działalność rozwijały w okresie rozwoju Stowarzyszenia jak OSKA czy PROCHERA. Polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna  dysponuje pełną i kompleksową ofertą dla przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego i meblarskiego.

Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA staje przed nowymi wyzwaniami, wynikającym z aktualnych uwarunkowań rynkowych. Nowe wyzwania przed polskim przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna to skuteczne konkurowanie z przodującymi firmami europejskimi zarówno na rynku polskim jak i europejskim.

 

CELE

Główne cele Stowarzyszenia DROMA to:

 • koordynowanie współpracy członków w projektowaniu i budowie maszyn do pozyskiwania, przeróbki i obróbki drewna,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie informacji, marketingu.

Stowarzyszenie podejmuje działania wspierające producentów maszyn, urządzeń i narzędzi w ich rozwoju i wytwarzania wyrobów konkurencyjnych wobec wyrobów zagranicznych.

Produkowany przez członków wspierających Stowarzyszenia DROMA asortyment maszyn, urządzeń można podzielić na kilka grup, uwzględniając ich przeznaczenie technologiczne. Są to urządzenia:

 • dla przemysłu tartacznego,
 • dla przemysłu meblarskiego,
 • dla zakładów stolarki budowlanej,
 • dla oddziałów obróbki drewna ogólnego przeznaczenia,
 • dla zagospodarowania odpadów drzewnych (wytwórni płyt drewnopochodnych i kotłowni na odpady drzewne).

Poprzez wspólne działania członków oferta polskich producentów zgrupowanych w Stowarzyszeniu obejmuje także projektowanie i dostawy kompletnych zakładów przemysłu drzewnego.

ZARZĄD

Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu
Jacek Gawroński - Sekretarz
Andrzej Graczykowski - Skarbnik
Mieczysław Fluder – Członek
Tomasz Kobierski - Członek
Stefan Kołakowski – Członek
Tomasz Nieciąg - Członek
Zbigniew Oskwarek - Członek
Dariusz Prochera - Członek

CZŁONKOWIE

Abrasives Group
Stary Rynek 10
62-065 Grodzisk Wielkopolski
e-mail:tb@tb-a.pl

Kompleksowa obsługa zakładów obróbki drewna w zakresie technologii i optymalizacji procesów szlifiersko-lakierniczych

ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Szafirowa 7

16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 13 80
fax +48 87 563 13 83
e-mail: p-aspi@p-aspi.pl
www.p-aspi.pl

Produkuje i regeneruje :

 • PIŁY TARCZOWE z ostrzami z węglika spiekanego i stellitu, chromowane;
  o średnicach do 1100 mm; z nożami czyszczącymi;
  specjalne, dostosowane do gatunku drewna i rodzaju obróbki;
  stopniowane; segmenty.
 • PIŁY TRAKOWE – zwykłe i stellitowane; chromowane
 • PIŁY TAŚMOWE – zwykłe i stellitowane; o szerokości do 360 mm;

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Trzeciewiec 40
86-022 Dobrcz

tel. +48 52 325 87 00
fax +48 52 373 61 63

e-mail: fod@fod.com.pl,
www.fod.com.pl

Produkuje: traki pionowe, obrzynarki, wielopiły, pilarki tarczowe, poprzeczne, parkie- ciarki, strugarki, pilarki taśmowe do kłód oraz rozdzielcze, frezarki poziome, urządzenia do mechanizacji linii tartacznych. Projektowanie lini tartacznych, serwis i remonty maszyn.

“FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 28
48-370 PACZKÓW

tel. +48 77 439 00 60, +48 77 439 00 65
fax +48 77 431 61 10

e-mail: famad@famad.com.pl,
www.famad.com.pl

Produkuje: maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego, maszyny i urządzenia dla przemysłu meblarskiego, urządzenia transportu technologicznego oraz cylindry hydrauliczne.

MTP Sp. z o.o
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

tel. +48 869 2000
e-mail: info@grupamtp.pl

www.mtp.pl

Grupa MTP to lider polskiego przemysłu targowego, organizator największych w Polsce i Europie Środkowej Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. Posiadają niemal 47% udziałów w rynku targowym w Polsce i są pierwszym organizatorem targów w Europie Środkowo–Wschodniej. MTP należą do organizacji skupiających liderów targowych z całego świata (UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego i Centrex – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych).

InfoTEC CNC Sp. z o. o.
Krótka 8, Zasutowo , 62-330 Nekla
e-mail:biuro@infotec-cnc.com
www.infotec-cnc.com

Produkuje przemysłowe maszyny CNC

ITA TOOLS Sp. z o.o.
ul. Wodna 9
30-556 Kraków
tel.: +48 12 306 79 00
fax: +48 12 306 79 08
e-mail:  biuro@itatools.pl 
www.itatools.pl

Firma ITA TOOLS Sp. z o.o. specjalizuje się w dystrybucji i produkcji profesjonalnych narzędzi do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych pochodzących od renomowanych producentów.

Oferowane narzędzia to między innymi: wiertła, uchwyty i akcesoria CNC, frezy trzpieniowe, frezy spiralne, głowice, noże wymienne, piły tarczowe, narzędzia diamentowe, a także wszelkiego rodzaju akcesoria niezbędne do prac związanych z obróbką drewna.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn firma jest w stanie ostrzyć i regenerować wszystkie rodzaje narzędzi DIA, HM i VHM:
– frezy trzpieniowe proste, profilowe oraz spiralne;
– frezy nasadzane proste, profilowe oraz głowice jeżowe;
– piły i podcinaki.

KMA GROUP Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
Ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: biuro@kma-maszyny.pl
www.kma-maszyny.pl

Dystrybutor urzadzen i urzadzen do obróbki drewna i metalu

LAKFAM Fabryka Maszyn Kowary
ul. Główna 1
58-530 Kowary

tel. +48 75 718 23 54, +48 75 718 22 42
tel. kom. +48 602 34 33 38
fax +48 75 718 24 74

e-mail: lakfam@lakfam.pl,
www.lakfam.pl

Produkuje: automatyczne szlifierki /ostrzałki do pił, frezów, głowic, wierteł, noży oraz uniwersalne szlifierki narzędziowe.

Lazzoni Group Sp. z o.o. Spółka Komandydowa

Siedziba spółki:

Pcim 1563, 32-432 Pcim

Adres magazynu:

Pcim 1563, 32-432 Pcim

Wiertarki przelotowe:

biuro@lazzonigroup.pl

Głowice wielowrzecionowe:

glowice@lazzonigroup.pl

Infolinia:

+48 535 732 115

Polski producent wiertarek przemysłowych stworzonych dla branży meblarskiej. Specjalizuje się w zakresie wiertarek przelotowych, wiertarek CNC, a także automatyzacji procesu wiercenia. Oprócz szerokiego wachlarzu maszyn w standardowej konfiguracji, Lazzoni Group produkuje również maszyny customowe oraz głowice wiertarskie bazując na rysunkach elementów otrzymanych od klienta.

Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o.
ul. Harcerska 1
78-400 Szczecinek

tel. 94 371 43 23
tel. kom. 660 720 881

e-mail: madrew@madrew.com.pl,
www.madrew.com.pl

Specjalizacja: maszyny oraz kompletne linie do przerobu drewna; transport technologiczny w przemyśle tartacznym, papierniczym, płytowym, meblowym i energociepłowniczym; linie z rębarkami pryzmującymi; linie do sztaplowania; mechanizacja (modernizacja) tartaków; linie korowania, ogławiania; linie do manipulacji i sortowania kłód; linie do sortowania desek; urządzenia do składowania, rozdrabniania, transportu biomasy i odpadów komunalnych; kompleksowe instalacje do biomasy; sortownie odpadów wtórnych i komunalnych; urządzenia do impregnacji i barwienia tarcicy; instalacje odciągu trocin; remonty korowarek, ogławiarek; maszyny specjalne wg potrzeb klienta; demontaż linii technologicznych oraz ich montaż wraz z uruchomieniem w zakładzie klienta.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy “OSKA” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz Spółka Jawna
ul. Wydmowa 7, Przyłęki
86-005 Białe Błota

tel. +48 52 381 02 18
fax +48 52 381 01 97

e-mail: oska@oska.com.pl,
www.oska.com.pl

Produkuje: pilarki wielopiłowe, rębaki do produkcji zrebków technologicznych, opałowych i wędzarniczych, podajniki i przenośniki, posuwy gąsienicowe, głowice wiertarskie wielowrzecionowe, łańcuchy specjalne, napinacze do pił trakowych.

Malborska Fabryka Obrabiarek “PEMAL” S.A.
ul. Kościuszki 39
82-200 Malbork

tel. +48 55 272 33 85
fax +48 55 272 26 06

e-mail: mfo@pemal.pl,
www.pemal.pl

Produkuje: obrabiarki do obróbki drewna, szlifierki, ostrzarki do narzędzi do drewna, urządzenia dla leśnictwa i tartacznictwa, urządzenia technologiczne dla fabryk mebli i zakładów drzewnych, piece ekologicznego spalania i podajniki paliwa.

PENNY GONDEK Sp. z o.o.
ul. Dobroszycka 23, 56-400 OLESNICA
e-mail: biuro@penny-gondek.pl
www.penny-gondek.pl

Kompleksowa obsługa zakładów obróbki Drewna

P.P.H.U. Dariusz Prochera
57-223 Lubnów 84

tel./fax +48 74 81 99 076
tel. kom. 0606 831 831

e-mail: dariuszprochera@interia.pl,
www.prochera.com.pl

Produkuje: szlifierki poziome, pionowe, przelotowe, szczotkarki, polerki, narzędzia do szlifowania elementów drewnianych i drewnopochodnych krzywoliniowych, profilowych i łukowych; maszyny i urządzenia do strukturyzacji (postarzania) drewna; specjalistyczne szczotki techniczne osłonowe, zgarniające, uszczelniające; walcowe nakładarki kleju, linie do nanoszenia oleju/wosku – uszlachetniania powierzchni.

REMA S.A.
ul. Chrobrego 5
11-440 Reszel

tel. +48 89 755 00 05
fax +48 89 755 07 49, +48 89 755 01 19

e-mail: marketing@rema-sa.pl,
www.rema-sa.pl

Oferuje: pilarki tarczowe do cięcia wzdłużnego, poprzecznego, pilarki formatowe, pilarki wielopiłowe, pilarki ramowe.

SERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Centralnego Okręgu Przemysłowego 18
37-450 Stalowa Wola

e-mail: biuro@seron.pl
www.seron.pl

Firma produkuje precyzyjne wysokowydajne obrabiarki sterowane numerycznie takie jak: wycinarki światłowodowe Fiber, plotery frezujące CNC, frezarki CNC, cuttery CNC, plotery laserowe, grawerki laserowe oraz wypalarki plazmowe CNC.

INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

tel. +48 61 849 24 00
fax.+48 61 822 43 72

e-mail: office@itd.poznan.pl,
www.itd.poznan.pl

Badania i usługi w zakresie: właściwości i kierunków zastosowania drewna, materiałów drewnopochodnych i wyrobów drzewnych, ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, nowych i zmodyfikowanych materiałów drzewnych, drewnopochodnych i innych wyrobów, ochrony środowiska i miejsca pracy, utylizacji odpadów drzewnych, ekonomiki drzewnictwa, prognozowania, marketingu, certyfikacji wyrobów drzewnych, materiałów drewnopochodnych i obrabiarek do drewna, badania mebli, specjalistycznych opinii i ekspertyz, innych indywidualnych potrzeb naszych klientów.

TANEL Elektronika i Informatyka Spółka Jawna
ul. Kopernika 121
44-100 Gliwice

tel./fax +48 32 234 96 15; +48 32 238 16 15

e-mail: info@tanel.com.pl,
www.tanel.com.pl

Producent: elektronicznych wilgotnościomierzy drewna, trocin, betonu, papieru i innych materiałów oraz termohigrometrów.

TECH-FA-MILER Firma Urządzeń Technicznych Irena Miler
ul. Polna 32 Zakład Produkcyjny: Paproć 43
64-300 Nowy Tomyśl

tel./fax +48 61 44-22-803
tel. kom. 602-334-683, 608-512-690

e-mail: biuro@tech-fa-miler.pl,
www.tech-fa-miler.pl

Produkuje: prasy i urządzenia pneumatyczne do klejenia drewna dla stolarki meblowej i budowlanej.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe TECHMAR Sp. z o.o.
ul. Glinki 27A
63-200 Jarocin

tel. +48 602 15 10 56

e-mail: techmar@piw-techmar.com.pl,
www.piw-techmar.com.pl

Specjalizacja: projektowanie i kompletacja dostaw zakładów przemysłu drzewnego i meblarskiego, konstrukcja obrabiarek do drewna,usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiebiorstwami. Produkcja i regeneracja narzędzi do obróbki drewna. Pośrednictwo w zakresie nawiązywania kontaktów kooperacyjnych i handlowych.