Zarząd Stowarzyszenia DROMA

Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu

Jacek Gawroński - Sekretarz

Andrzej Graczykowski - Skarbnik

Jakub Data - Członek

Mieczysław Fluder – Członek

Tomasz Kobierski - Członek

Stefan Kołakowski - Członek

Zbigniew Oskwarek - Członek

Dariusz Prochera - członek

 
 
 
 
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
D R O M A
AL. Niepodległości 34
63-200 Jarocin
e-mail: droma@droma.com.pl
tel. +48 62 7473161
fax +48 62 7473454
Prezes Zarządu tel. +48 602151056
Sekretarz Zarządu tel. +48 609730301
KRS 0000011971
NIP 617-12-09-810
REGON 250629610