AKTUALNOŚCI

Dołącz do Stowarzyszenia DROMA

12 stycznia 2021

Mimo wszystko dobry rok Sytuacja z jaką cały świat mierzy się od końca 2019 roku jest bez wątpienia bezprecedensowa. W podsumowaniach 2020 roku większość firm ocenia swoją sytuację jako dobrą, a wynik końcowy jako “przyzwoity”.  Należy jednak pamiętać, że w ujęciu globalnym branża meblarska kończyła miniony rok z poziomem produkcji sprzedanej mebli zbliżonym do roku […]

Mimo wszystko dobry rok

Sytuacja z jaką cały świat mierzy się od końca 2019 roku jest bez wątpienia bezprecedensowa. W podsumowaniach 2020 roku większość firm ocenia swoją sytuację jako dobrą, a wynik końcowy jako “przyzwoity”.  Należy jednak pamiętać, że w ujęciu globalnym branża meblarska kończyła miniony rok z poziomem produkcji sprzedanej mebli zbliżonym do roku 2019. Prognozowany na 2020 rok wzrost nie miał szans na spełnienie. Przyczyn było oczywiście wiele, wymieńmy kilka:

 • przedłużające się okresy zamknięcia sklepów meblowych,
 • braki w zatrudnieniu, a nawet zamknięcia całych zakładów
 • czynniki globalne utrudniające firmom płynne funkcjonowanie

Lista oczywiście jest znacznie dłuższa i niemal każde przedsiębiorstwo mogłoby dopisać do niej nowy aspekt.

Co zatem sprawiło, że mimo tak wielu przeciwności, dla wielu firm miniony rok zakończył się pomyślnie? I czy mimo wszystko nie znajdziemy w historii tak trudnych dla branży momentów?

Kryzys lat ’90

Z perspektywy Stowarzyszenia DROMA taki momentem był rok 1990. To właśnie wtedy nastąpiło całkowite wstrzymanie kontaktów handlowych na rynkach wschodnich. Polscy producenci lokowali w nich wówczas do 40 % swojej produkcji. Jak było wtedy?

 • Przestał funkcjonować centralny system eksportu i importu obrabiarek.
 • nastąpiła utrata tradycyjnych rynków zbytu,
 • wzrósł  import maszyn używanych z krajów Europy Zachodniej, głównie z Niemiec 

W 1991 r.  rynek był w kryzysie a kondycja ekonomiczna polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna bardzo złożona. Sytuacja rynkowa wymagała głębokich i kompleksowych zmian, w tym przede wszystkim przeorientowania strategii marketingowej, by polscy produ­cenci mogli z powodzeniem kon­kurować na rynkach zachodnich.

Aby przetr­wać ten trudny okres, konieczne było więc podjęcie wspólnych działań marketingowych i promocyjnych. W końcu 1991 r. wszyscy polscy producenci poparli inicjatywę powołania Stowarzyszenia, grupującego polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

2 stycznia 1992 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia DROMA. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia było podjęcie wspólnych działań na rzecz do­stosowania asortymentu polskich obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna do wymagań rynku europejskiego. Cel ten realizowano poprzez wspólną promocję, szkolenia, wspomaganie firm w realizacji programów restrukturyzacyjnych. Pełny zakres działalności Stowarzyszenia DROMA znajdziesz TUTAJ

W obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej cele jakie niemal dwadzieścia lat temu stawiało sobie Stowarzyszenie DROMA, nadal pozostają aktualne. Tak jak wtedy, tak i dziś wobec sytuacji wywołanej przez SARS Cov-19 kluczowego znaczenia nabierają:

 • współpraca w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń i izb branżowych
 • elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany na rynku
 • programy restrukturyzacyjne i pomocowe
 • wspólna promocja

Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA stale podejmuje działania wspierające producentów maszyn, urządzeń i narzędzi w ich rozwoju i wytwarzania wyrobów konkurencyjnych wobec wyrobów zagranicznych. Podmioty zainteresowane dołączeniem do Stowarzyszenia zachęcamy do kontaktu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych przez Administratora danych osobowych, w celu wysyłki newsletterów. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, w skutek czego Administrator nie będzie mógł przetwarzać moich danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora danych osobowych informacji handlowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych partnerom Administratora danych osobowych w celu otrzymywania od nich informacji handlowych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.