AKTUALNOŚCI

Eumabois, Europejska Federacja Producentów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, obchodzi 60. rocznicę swojego powstania.

10 grudnia 2020

Początki Eumabois sięgają lat 1958 i 1959, kiedy to stowarzyszenia włoskie i francuskie podjęły pierwsze kroki na rzecz integracji z organizacjami zrzeszającymi producentów narzędzi i maszyn do obróbki drewna z całej Europy. 22 stycznia 1960 roku w Neuilly we Francji utworzono tak zwany „Comité européen des constructeurs de ma- chines à bois”, do którego natychmiast […]

Początki Eumabois sięgają lat 1958 i 1959, kiedy to stowarzyszenia włoskie i francuskie podjęły pierwsze kroki na rzecz integracji z organizacjami zrzeszającymi producentów narzędzi i maszyn do obróbki drewna z całej Europy. 22 stycznia 1960 roku w Neuilly we Francji utworzono tak zwany „Comité européen des constructeurs de ma- chines à bois”, do którego natychmiast włączono Austrię, Szwajcarię, Niemcy, Francje, Wielką Brytanię i Holandię. Cztery lata później , w 1964 roku, zatwierdzono oficjalną nazwę – EUMABOIS, Europejska Federacja Producentów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna oraz logo.

w 2006 pełnoprawnym członkiem Federacji Eumabois stało się Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA.

Dziś Eumabois to 60 lat:

  • wspólnych, europejskich celów i osiągnięć,
  • przemian i decyzji na korzyść europejskiego przemysłu maszynowego i narzędziowego do obróbki drewna.

Eumabois powstała z inicjatywy delegatów głównych europejskich stowarzyszeń krajowych producentów maszyn do obróbki drewna, w celu:

  • studiowania i informowania o specyficznych zagadnieniach technicznych sektora
  • organizowania wspólnych przestrzeni wystawienniczych.

Federacja, od zawsze posiada statut non-profit. Organizacja jest zobowiązana do pogłębiania wiedzy dotyczącej prawodawstwa europejskiego i międzynarodowego. Eumabois śledzi na bieżąco zmiany w zakresie przepisów, wymogów bezpieczeństwa i innych regulacji dotyczących branży drzewnej. Federacja Eumabois niezmiennie wspiera działalność komitetów technicznych i naukowych oraz promocję targów.

Biorąc pod uwagę poważny i głęboki wpływ wirusa Corona na wiele branż, zwłaszcza branżę wystawienniczą, federacja europejska zdecydowała się przełożyć obchody 60. rocznicy na Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się w 2021 w Wiedniu. Gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego będzie austriackie stowarzyszenie FMTI.

Sukces Eumabois napędzają stowarzyszenia członkowskie reprezentujące ponad 850 firm, które wspólnie wierzą i wspierają ideę europejską. To wspólnotowe podejście, oparte na wiedzy i pasji, jest podstawą globalnego sukcesu europejskiego przemysłu drzewnego.  tak jak to było już 60 lat temu.